Wat is mediation

Mediation komt van het Latijnse woord mediare: tussenbeide komen en dat zegt ook precies wat mediation beoogt.

Lees meer >

Arbeidsconflicten

Vrijwel ieder van ons krijgt op enig moment te maken met problemen in de werksituatie. De aard en de ernst ervan kunnen sterk van elkaar verschillen.

Lees meer >

Samenwerking conflicten

In de samenwerking kunnen zich zodanige problemen voordoen dat personen niet meer voldoende op een functionele manier met elkaar kunnen samenwerken.

Lees meer >

Zakelijke conflicten

Zakelijke conflicten gaan over de inhoud van het werk en over de wijze waarop de werkzaamheden zijn verdeeld of worden uitgevoerd.

Lees meer >

Overige conflicten

Problemen in de woonsituatie kunnen diep ingrijpen in het welbevinden van mensen. Burenconflicten zijn zo ingrijpend, omdat men 24 uur per dag het bestaan ervan ervaart.

Lees meer >