De mediationgesprekken vinden in beginsel plaats op het kantoor van de mediator.

In onderling overleg kan ook gekozen worden voor een andere locatie. Het heeft mijn voorkeur de gesprekken te voeren op neutraal terrein, maar soms vinden betrokkenen het prettig om juist op de plek waar het probleem zich afspeelt bij elkaar te komen.