Alle eventuele kosten worden vooraf besproken en vastgelegd in de mediation overeenkomst.Het uurtarief bedraagt €185,- exclusief 21 % BTW, ongeacht het aantal mensen dat aan tafel zit. De deelnemers bepalen de verdeling van de kosten. Kortdurende contacten via telefoon of mail en de administratieve kosten worden niet in rekening gebracht.

Mochten de deelnemers derden willen inschakelen, zoals een notaris of taxateur, dan worden de kosten ervan apart berekend.

Wanneer naar een door de deelnemers gewenste locatie moet worden gereisd, dan bedragen de totale kosten aan tijdsbeslag en vervoer € 65,00 p.u. 

De betrokkenen schakelen gezamenlijk één persoon, de mediator, in. Dat is anders dan in een juridische procedure, waarbij ieder een advocaat in de hand neemt. 

Graafland Mediation gaat uit van het beginsel dat mediation voor iedereen toegankelijk moet zijn. De bereidheid is er dan ook om te kijken naar een passend tarief ingeval uw financiële situatie daartoe aanleiding geeft.