Het misverstand kan bestaan dat conflicten die (flink) geëscaleerd zijn niet meer in aanmerking zouden komen voor mediation. Dat het station als het ware gepasseerd is.

Dat is niet het geval.

Ook conflicten die al jaren aan de gang zijn en waarbij advocaten zijn ingeschakeld kunnen door mediation worden opgelost, evenals conflicten waarover is geprocedeerd of nog wordt geprocedeerd bij een rechtbank.

Conflicten, waarbij meerdere explosies hebben plaatsgevonden kunnen eveneens voor mediation in aanmerking komen. Graafland Mediation heeft ruime ervaring met complexe conflicten.

Mediation kan ook gebruikt worden met als doelstelling uit elkaar te gaan. Dan is sprake van exit-mediation.