Mediation is niet altijd het beste middel om een conflict op te lossen. In sommige zaken is een rechterlijke uitspraak juist gewenst. Bijvoorbeeld een ondernemingsraad die in een organisatie een uitspraak wil over uitvoering van de cao.

Ook is mediation niet de geschikte oplossing wanneer:

  • betrokken ontkennen dat van een conflict sprake is
  • betrokkenen eigenlijk helemaal geen oplossing willen
  • betrokkenen er belang bij hebben om het conflict in leven te houden
  • bij een van de betrokkenen niet de bereidheid is met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren
  • er sprake is van geweld, ernstige mate van drugsgebruik of van psychiatrische stoornissen

Bij het eerste contact toetst de mediator of in uw geval mediation het geschikte middel is voor oplossing van uw conflict. Hij toetst tevens de bereidheid tot mediation bij de andere betrokkene(n).