Vrijwel ieder van ons krijgt op enig moment te maken met problemen in de werksituatie. De aard en de ernst ervan kunnen sterk van elkaar verschillen (zie escalatieladder). Wanneer u een arbeidsconflict heeft zal dit vaak breder ingrijpen dan alleen in de werksituatie. U kunt er ook last van hebben in de privé- sfeer.

Met arbeidsconflicten worden alle conflicten bedoeld waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Daarbij kan het gaan zowel om individuele conflicten (een-op-een-) als om meerpartijenconflicten; dat wil zeggen conflicten, waarbij meerdere personen of partijen betrokken zijn.

Veel voorkomende oorzaken van arbeidsconflicten zijn:

 • miscommunicatie
 • botsende karakters
 • nduidelijke organisatiestructuur
 • tijdgebrek
 • gebrek aan waardering
 • onduidelijkheid over taken/verantwoordelijkheden
 • verschillend verwachtingspatroon

 

Problemen in uw arbeidsomgeving kunnen ertoe leiden dat u op directe of indirecte wijze daarbij betrokken wordt. Onderstaand kunt u nagaan welke situatie in uw geval speelt. Problemen tussen:

 • medewerker en leidinggevende
 • medewerker en eigenaar 
 • medewerkers onderling
 • leidinggevenden onderling
 • bestuur en directie
 • directie en raad van toezicht
 • leden van het managementteam
 • ondernemingsraad en bestuurder
 • een combinatie van bovengenoemde personen 

Het is goed te bedenken dat het niveau van een functie niets zegt over de mate waarin het conflict zich kan voordoen. Op alle functieniveaus komen alle escalatie stadia voor (zie escalatieladder)

Waarover kunnen arbeidsconflicten ontstaan of uit voortkomen?

 • functioneren van medewerkers
 • samenwerking tussen personen
 • arbeidsvoorwaarden
 • frequent of langdurig ziekteverzuim
 • (dreigend) ontslag
 • einde dienstverband
 • houding en gedrag