Fase 1 wordt ook wel 'de nerveuze fase' genoemd. Tussen personen kunnen meningsverschillen ontstaan over een onderwerp. Die kunnen leiden tot discussies. Wanneer de discussies blijven voortduren ontstaat een toenemend gevoel van irritatie bij een of beide personen. Fricties brengen spanningen met zich mee.

Op het volgende niveau ontwikkelen discussies zich tot debatten: de toon wordt steviger, belangen en meningen kristalliseren zich tot standpunten. Tegenstellingen worden benadrukt. De ratio komt onder druk te staan van de emotie. De prikkelbaarheid neemt toe, al gaat men nog redelijk beheerst met de zaak om.

De drempel naar niveau drie wordt gepasseerd als een van de partijen (of beide) niet langer gelooft dat verder  praten tot een oplossing zal leiden en tot actie over gaat. Een actie kan zijn: iemand anders bij de zaak betrekken, verhoogde druk uitoefenen, intensivering mailverkeer e.d.

De kern van de nerveuze fase is: betrokkenen willen er samen uitkomen en proberen een breuk met elkaar te voorkomen. Men streeft naar een win-win oplossing, een situatie waar beiden profijt van hebben.

Bron: F.Glasl