Fase 3 wordt ook wel 'de pathologische fase' genoemd. In deze fase zijn betrokkenen voortdurend bezig elkaar te beschadigen. Vaak willen anderen zich graag mengen in het conflict en verergeren daarmee de zaak. Normen en waarden worden overschreden, niemand zit daarmee.

Iedere betrokkene steekt veel tijd in preventieve maatregelen om foutieve stappen te voorkómen. De wens om de ander te beschadigen is groter dan de bezorgdheid om zelf beschadigd te worden. Het conflict wordt dwangmatig voortgezet. Er is geen enkele communicatie meer.

Men wil eigenlijk niet tot een oplossing komen waar ook de ander iets aan heeft. Het gedrag mag voor anderen onbegrijpelijk zijn, voor betrokkenen lijkt het zinnig gezien de intensiteit van het conflict.

De kern van de derde fase is: betrokkenen stevenen af op een verlies-verlies situatie. Men vindt het geen punt meer om ten onder te gaan, als de tegenstander in ieder geval maar mee het ravijn wordt ingetrokken.

Bron: F.Glasl.