Mensen praten niet graag over conflicten, ook al ontstaan ze elke dag, zowel in de privé- als in de werksfeer. Conflicten spelen een grote rol in een menselijk leven. Conflicten zijn onontkoombaar en niet te negeren. In allerlei vormen komen ze voor.

Hoe vreemd het ook moge klinken: in sommige omstandigheden kunnen conflicten bijdragen aan ontwikkeling en vooruitgang. In de meeste gevallen echter veroorzaakt een conflict (ernstige) relationele en materiele schade. Als u een conflict heeft is de kans groot dat u er veel in uw hoofd mee bezig bent en dat het veel negatieve energie vergt. De impact van een conflict overstijgt in vrijwel alle gevallen het individu: partner, gezin, collega's, teamleden, ouders worden er direct of indirect bij betrokken. Het conflict wordt als het ware een terugkerend agendapunt.

Hoe verder u zich op de escalatieladder bevindt, des te groter is de druk die u ervaart (zie escalatieladder). En des te ingrijpender de gevolgen ervan.

Het volgende ligt dan ook voor de hand: hoe sneller het conflict wordt aangepakt, des te ruimer zijn de mogelijkheden om te de- escaleren. In de praktijk ligt de drempel om een conflict te bespreken en aan te pakken meestal hoog.

Conflicten kunnen diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. De meest voorkomende gevolgen zijn:

 • toenemend gevoel van stress
 • slapeloosheid
 • gebruik van medicijnen
 • spanning in de prive sfeer, partner, familie,gezin 
 • ervaren gezichtsverlies op het werk
 • afnemende prestaties  
 • verhoogd risico op ziekteverzuim
 • inschakelen van zorgverlener(s)
 • risico op inkomstenderving
 • gevoel van geisoleerdheid op werk
 • kosten die gemaakt worden om met bovenstaande te kunnen omgaan

Wanneer u een conflict heeft kunt u voor uzelf nagaan welke van de bovengenoemde zaken op u van toepassing zijn. Zelden of nooit gaat het om één of twee aspecten; vrijwel altijd is het juist de mix van een aantal gevolgen die een conflict zo ingrijpend maakt.