Problemen in de woonsituatie kunnen diep ingrijpen in het welbevinden van mensen. Burenconflicten zijn zo ingrijpend, omdat men 24 uur per dag het bestaan ervan ervaart.

Een groot deel van het huizenbestand in steden dateert van begin of midden vorige eeuw. De bouw ervan is zodanig dat gehorigheid vrijwel niet te vermijden is. Vaak zijn buren nauwkeurig op de hoogte van elkaars leefpatronen en houden zij daar in zekere mate rekening mee. Toch kunnen ook in zo’n geval flinke irritaties ontstaan, waardoor problemen verder escaleren.

Waar het dan om gaat is dat bewoners met elkaar overleggen om de overlast zo goed mogelijk te kunnen hanteren of te verminderen. Dat lukt niet altijd. In zo’n geval kan het uitstekend helpen een neutrale derde erbij te betrekken.

Tussen wie?

Wie kunnen bij woninggerelateerde conflicten betrokken zijn:

 • buren onderling
 • huurder en verhuurder / eigenaar
 • winkeliers onderling
 • bewoners en gemeente
 • leden van een vereniging van eigenaren (VVE)
 • woningbouwcorporatie en huurder
 • wijkorganen
 • bewonersverenigingen

Waarover kunnen woninggerelateerde conflicten ontstaan of uit voortkomen?

 • geluidsoverlast door bijvoorbeeld muziek, kinderen en/of dieren 
 • gevoel van onveiligheid
 • incidenten, waarbij intimidatie werd ervaren
 • contracten bij vereniging van eigenaren
 • verbouw die gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden
 • gebreken in de woning
 • problemen rond de huur
 • het gebruik van de ruimte
 • koop of verkoop van een woning