In de samenwerking kunnen zich zodanige problemen voordoen dat personen niet meer voldoende op een functionele manier met elkaar kunnen samenwerken.

In feite zijn er dan twee mogelijkheden:

 • met elkaar doorgaan en een oplossing vinden voor de problemen die spelen
 • uit elkaar gaan met zo min mogelijk emotionele en persoonlijke schade aan beide kanten

In beide gevallen wordt mediation toegepast. In het tweede geval spreekt men van exit- mediation: beëindiging van de samenwerking op een zo aanvaardbaar mogelijke manier is het doel van de mediation en betrokkenen weten dat ook.

Problemen in uw arbeidsomgeving kunnen ertoe leiden dat u op directe of indirecte wijze daarbij betrokken wordt. Onderstaand kunt u nagaan welke situatie in uw geval speelt. Problemen tussen:

 • medewerker en leidinggevende
 • medewerker en eigenaar 
 • medewerkers onderling
 • leidinggevenden onderling
 • bestuur en directie
 • directie en raad van toezicht
 • leden van het managementteam
 • ondernemingsraad en bestuurder
 • een combinatie van bovengenoemde personen 

Het is goed te bedenken dat het niveau van een functie niets zegt over de mate waarin het conflict zich kan voordoen. Op alle functieniveaus komen alle escalatie stadia voor (zie escalatieladder)

Waarover kunnen arbeidsconflicten ontstaan of uit voortkomen?

 • functioneren van medewerkers
 • samenwerking tussen personen
 • arbeidsvoorwaarden
 • frequent of langdurig ziekteverzuim
 • (dreigend) ontslag
 • einde dienstverband
 • houding en gedrag