Zakelijke conflicten

Mensen die met elkaar samenwerken in organisaties hebben een groot aantal zakelijke aspecten met elkaar te regelen. Onderwerpen als: de verdeling van budgetten, het volgen van overeengekomen procedures, besluitvorming die plaatsvindt en het behalen van deadlines zijn terugkerende elementen als mogelijke bron van conflict. Het kan dan gaan over het feit dat men het niet met elkaar eens wordt, of dat men vindt dat de afspraken niet of niet op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Wie kunnen bij zakelijke conflicten betrokken zijn:

 • leden van een maatschap of samenwerkingsverband van bijvoorbeeld artsen of paramedici
 • deelnemers aan een stichting of vereniging
 • eigenaren van een bedrijf
 • medewerkers binnen een organisatie
 • organisaties onderling 

Voorts zakelijke conflicten tussen:

 • u en uw leverancier
 • u en uw afnemer
 • u en uw dienstverlener
 • u en uw financier

Waarover kunnen zakelijke conflicten ontstaan of uit voortkomen?

 • (niet) nakomen van gemaakte afspraken
 • verschil van mening over organisatie strategie
 • interpretatie over contracten
 • verschil van mening over procedures
 • levering van diensten of producten
 • onduidelijkheid over verdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt
 • omgangsvormen die gehanteerd worden
 • verschillen in karakter, gedrag en stijl
 • de manier waarop men met elkaar communiceert

  Een combinatie van zakelijke en relationele aspecten komt in de praktijk het meest voor.