Edwin Graafland: Mediation in Amsterdam

Edwin Graafland beschikt over een ruime ervaring op het gebied van conflictbemiddeling. Sinds januari 1997 staat hij ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de koepelorganisatie, eerst als Gecertificeerd Mediator bij het NMI en vervolgens als Register Mediator van de Mediators federatie Nederland (MfN).  

Daarnaast is hij ruim vijf en twintig jaar werkzaam geweest als directeur op het terrein van de gezondheidszorg, waarbij hij zijn mediationervaring ondermeer heeft kunnen toepassen in het personeelsbeleid. Verdere achtergrond informatie vind u onder het kopje Functies en Activiteiten.

Hij is getrouwd en heeft vier kinderen.

Kantoorlocatie van Graafland Mediation bevindt zich in Amsterdam. Zijn mediation activiteiten spelen zich af in vrijwel alle gebieden in het land.

 • Als mediator verbonden aan de rechtbank en het Juridisch loket in Amsterdam, vanaf 2005
 • Als huismediator en conflict investigator verbonden aan de Europese Ruimtevaart Organisatie (European Space Agency, ESA), vanaf 2009
 • Conflict investigator in organisaties en instellingen: door middel van interviews en onderzoek de conflictsituatie in kaart gebracht. Schriftelijke rapportage met aanbevelingen, vanaf 2003
 • Partner in de maatschap Business Mediators Amsterdam (BMA) rond zakelijke conflicten, vanaf 2011
 • Voorzitter Bezwarencommissie van een Koepelorganisatie van Kinderdagverblijven, 2015
 • Bestuurslid NMv, Nederlandse Mediators Vereniging, 2008 - 2013
 • Mede oprichter van de stichting Professionele Burenbemiddeling Amsterdam (PBA), 2004
 • Publicatie van het boek Een ongewild einde (2003). Oorzaken van conflicten bij schouwburg -en conceertgebouwdirecties. Onderzoek op verzoek van de koepelorganisatie VSCD. Aanbevelingen ter voorkoming van conflicten
 • Gastcolleges over de dynamiek van conflicten en over mediation in de praktijk, faculteit psychologie Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Conflictbarometer ontwikkeld. Methode om het stadium van een conflict vast te tellen. Samenwerking met UvA
 • Coaching van leidinggevenden en werknemers op het gebied van conflicthantering
 • Workshops rond conflicthantering

Graafland Mediation werkt samen met enkele juristen, een financiëel deskundige en een notaris. Voorts maakt hij deel uit van een aantal mediation netwerken in Nederland. Dat betekent dat aanvragen uit de meeste delen van het land kunnen worden behandeld.

Graafland Mediation beschikt over ruime expertise op onderstaande werkterreinen. De stijl die gehanteerd wordt is die van een ontspannen onderzoeker die constructief kritisch meedenkt en pragmatische oplossingen biedt voor de vraagstukken die zich voordoen. Die ook uitdaagt om de creativiteit die bij mensen aanwezig is boven tafel te krijgen.

 • Mediation
  Het optreden als bemiddelaar, met als doel het gezamelijk vinden van een oplossing bij een conflict.
 • Quick scan
  De barometer neemt de temperatuur op van problemen die spelen. In een dagdeel is het mogelijk een scan te maken van de omvang van het probleem en aan te geven waar het zich bevindt op de escalatieladder. Tevens worden de verschillende opties besproken om het probleem aan te pakken en in een lichtere fase van de escalatieladder te komen.
 • Derden-gesprek
  Het gaat hierbij vaak om het inventariseren van wensen of verbeterpunten in de samenwerking tussen personen en om het formuleren van gemeenschappelijke oplossingen.
 • Dagvoorzitter
  Als voorzitter optreden tijdens een werkconferentie of als gespreksleider tijdens een vergadering, zodat de deelnemers zich met de inhoud kunnen bezighouden.
 • Klankbord
  Optreden als klankbord. Dat kan zijn voor zowel medewerker(s) als voor leidinggevende(n) op niveau van middenkader.
  Daarnaast als sparringpartner op het niveau van directie en raad van toezicht.
 • Coaching in conflicthantering
  Coaching in conflicthantering
 • Het gericht begeleiden van een persoon met betrekking tot het omgaan met conflicten. Dat kan betrekking hebben op conflicten van de persoon zelf of van anderen die binnen een organisatie werkzaam zijn.
 • Workshop conflicthantering
  Het organiseren van een workshop rond conflicthantering voor medewerkers en/of leidinggevenden.

Graafland Mediation

Bezoekadres

Gerrit van der Veenstraat 16 | 1077 ED | Amsterdam

Telefoon

Mobiel: 06 - 42 16 67 47

Vast: 020 - 67 93 226

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.