Mediation komt van het Latijnse woord mediare: tussenbeide komen en dat zegt ook precies wat mediation beoogt.

Mediation is een vorm van bemiddeling met als doel het vinden van een oplossing bij een conflict. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de betrokkenen bij het vinden van een oplossing die voor hen allen aanvaardbaar is. Daarbij staan de belangen van de betrokkenen centraal.

Van Graafland Mediation kunt u het volgende verwachten:

  • Een actieve regie-rol van de mediator
  • Vertrouwelijkheid van de mediation
  • Neutraliteit van de mediator
  • Vrijwillige deelname
  • Oplossingsgerichte mediation

Er zijn verschillende wijzen waarop mediation kan worden ingeschakeld::

de betrokkenen zijn het samen eens over het inschakelen van een mediator en leggen het verzoek aan hem voor

één van de betrokkenen benadert de mediator met het verzoek om bemiddeling. De mediator neemt vervolgens contact op met de andere betrokkene(n) en gaat na of deze ook voor bemiddeling voelt

één derde benadert de mediator met het verzoek om bemiddeling. Meestal is het iemand die niet rechtstreeks bij het conflict is betrokken, maar die er wel een belang bij heeft dat het probleem wordt aangepakt daarnaast wordt Graafland Mediation ondermeer benaderd door de rechtbank, advocaten en juridisch loket