Mediation komt van het Latijnse woord mediare: tussenbeide komen en dat zegt ook precies wat mediation beoogt.

Mediation is een vorm van bemiddeling met als doel het vinden van een oplossing bij een conflict. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de betrokkenen bij het vinden van een oplossing die voor hen allen aanvaardbaar is. Daarbij staan de belangen van de betrokkenen centraal.

Mediation is een veelal kort traject. Driekwart van de behandelde mediations bij Graafland Mediation wordt binnen zes weken afgerond. Het begint meestal met een korte telefonische intake, waarna een of meerdere gesprekken plaatsvinden. Dat kunnen een op een gesprekken zijn dan wel gezamenlijke besprekingen. De mediation eindigt als de overeengekomen uitkomst is  vastgelegd. Ruim tweederde van de mediations eindigt met een vrijwillig bereikte, gezamenlijke oplossing.

Soms komen betrokkenen er niet uit. Dan stopt de mediation zonder overeengekomen afspraken.