Graafland Mediation in Amsterdam

 • Werkzaam als mediator vanaf 1997
 • In 2003 NMI gecertificeerd
 • MfN geaccrediteerd
 • Professioneel en betrokken
 • Samenwerkings­conflicten en arbeidsconflicten als specialisatie

Van Graafland Mediation kunt u het volgende verwachten:

 • Een actieve regie-rol van de mediator
 • Vertrouwelijkheid van de mediation
 • Neutraliteit van de mediator
 • Vrijwillige deelname
 • Oplossingsgerichte mediation

De gesprekken worden in een vertrouwelijke sfeer gevoerd. Wat besproken wordt blijft binnenskamers. Deelnemers bepalen wat eventueel naar buiten wordt gebracht.

De mediator is actief bij het proces betrokken, maar blijft neutraal: hij geeft geen mening of oordeel over de problemen die spelen of over mogelijke oplossingen. Het zijn de deelnemers die gezamenlijk de uitkomst van de mediation bepalen.

Deelnemers doen vrijwillig mee aan de gesprekken. Op elk moment kan men stoppen met de mediation. Vrijwilligheid betekent niet vrijblijvendheid. Betrokkenen bij een mediation zeggen toe zich in te spannen om naar elkaar te luisteren en naar oplossingen te zoeken.

Wanneer u deelneemt aan een mediation mag u erop rekenen dat uw stem gehoord wordt en dat uw inbreng telt.

Graafland Mediation in Amsterdam

 • Werkzaam als mediator vanaf 1997
 • In 2003 NMI gecertificeerd
 • MfN geaccrediteerd
 • Professioneel en betrokken
 • Samenwerkings­conflicten en arbeidsconflicten als specialisatie

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.