Graafland Mediation in Amsterdam

 • Werkzaam als mediator vanaf 1997
 • In 2003 NMI gecertificeerd
 • MfN geaccrediteerd
 • Professioneel en betrokken
 • Samenwerkings­conflicten en arbeidsconflicten als specialisatie

Er zijn verschillende wijzen waarop mediation kan worden ingeschakeld::

de betrokkenen zijn het samen eens over het inschakelen van een mediator en leggen het verzoek aan hem voor

één van de betrokkenen benadert de mediator met het verzoek om bemiddeling. De mediator neemt vervolgens contact op met de andere betrokkene(n) en gaat na of deze ook voor bemiddeling voelt

één derde benadert de mediator met het verzoek om bemiddeling. Meestal is het iemand die niet rechtstreeks bij het conflict is betrokken, maar die er wel een belang bij heeft dat het probleem wordt aangepakt daarnaast wordt Graafland Mediation ondermeer benaderd door de rechtbank, advocaten en juridisch loket

In alle genoemde gevallen besteedt de mediator apart aandacht aan de vraag of het probleem geschikt is voor mediation en of betrokkenen bereid zijn aan de randvoorwaarden te voldoen.

Voordelen van mediation

Welke voordelen zijn er voor u bij mediation boven het beslechten van een conflict via advocaat cq rechter?

 • snelheid: de deelnemers bepalen het tempo
 • de oplossing wordt gezamenlijk gevonden
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 • men communiceert rechtstreeks met elkaar
 • de kosten liggen beduidend lager dan in de gebruikelijke juridische procedures. Betrokkenen schakelen gezamenlijk één persoon in, de mediator. Dat is anders dan in juridische procedures waarbij ieder een advocaat inschakelt.
 • informeel traject
 • deskundige begeleiding met als doel het vinden van oplossingen
 • niet eindeloos uitdiepen van het verleden
 • de blik richten op de toekomst

Graafland Mediation in Amsterdam

 • Werkzaam als mediator vanaf 1997
 • In 2003 NMI gecertificeerd
 • MfN geaccrediteerd
 • Professioneel en betrokken
 • Samenwerkings­conflicten en arbeidsconflicten als specialisatie

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.